LỊCH LÀM VIỆC
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TỪ NGÀY 28/11/2022 ĐẾN NGÀY 02/12/2022
28/11/2022 02:49:28

THỨ HAI, ngày 28/11/2022

1. Đồng chí Phạm Văn Du- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Sáng: làm việc tại UBND xã

Chiều: Làm việc tại UBND xã

2. Đồng chí Trần Đình Biên- Phó Chủ tịch UBND xã

Cả ngày: làm việc tại các sơ sở thôn

 3. Đồng chí Vũ Văn Vương- Phó Chủ tịch UBND huyện

Sáng: Làm việc tại UBND xã

Chiều: Làm việc tại UBND xã

THỨ BA, ngày 29/11/2022

1. Đồng chí Phạm Văn Du- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Sáng: làm việc tại UBND xã

Chiều: Làm việc tại UBND xã

2. Đồng chí Trần Đình Biên- Phó Chủ tịch UBND xã

Cả ngày: Tập huấn lớp bồi dưỡng thi đua khen thưởng trường Chính trị tỉnh

3. Đồng chí Vũ Văn Vương- Phó Chủ tịch UBND huyện

Sáng: Làm việc tại UBND xã

Chiều: Làm việc tại UBND xã

THỨ TƯ, ngày 30/11/2022

1. Đồng chí Phạm Văn Du- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Sáng: Làm việc tại UBND xã

Chiều: Làm việc tại UBND xã

2. Đồng chí Trần Đình Biên- Phó Chủ tịch UBND xã

Sáng: Làm việc tại UBND xã

Chiều: Làm việc tại UBND xã

3. Đồng chí Vũ Văn Vương- Phó Chủ tịch UBND huyện

Sáng: Làm việc tại UBND xã

Chiều: Làm việc tại UBND xã

THỨ NĂM, ngày 01/12/2022

1. Đồng chí Phạm Văn Du- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Sáng: Dự hội nghị tổng kết QP- QS huyện

Chiều: Làm việc tại UBND xã

2. Đồng chí Trần Đình Biên- Phó Chủ tịch UBND xã

Sáng: Làm việc tại UBND xã

Chiều: Làm việc tại UBND xã

 

3. Đồng chí Vũ Văn Vương- Phó Chủ tịch UBND huyện

Sáng: Làm việc tại UBND xã

Chiều: Làm việc tại UBND xã

THỨ SÁU, ngày 02/12/2022

1. Đồng chí Phạm Văn Du- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Sáng: làm việc tại UBND xã

Chiều: làm việc tại UBND xã

2. Đồng chí Trần Đình Biên- Phó Chủ tịch UBND xã

Sáng: Làm việc tại UBND xã

 Chiều: Làm việc tại UBND xã

3. Đồng chí Vũ Văn Vương- Phó Chủ tịch UBND huyện

Sáng: Làm việc tại UBND xã

Chiều: Làm việc tại UBND xã

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 319
Trước & đúng hạn: 319
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 19:15:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ YẾT KIÊU - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: PHẠM VĂN DU - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: UBND XÃ YẾT KIÊU, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

Điện thoại: 0915.888.975

Email: phamdugiahoa@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0