Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
04/TB-UBND 25/01/2022 Thông báo Phân công lịch trực tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 và trực chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
02 CT- UBND 25/01/2022 Chỉ thị về việc Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 UBND huyên Gia Loc Tải file Tải về
1/CT 21/01/2022 Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND huyên Gia Loc Tải file Tải về
01/UBND-VP 19/01/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh và điều trị f0 trên địa bàn xã Yết Kiêu UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về;Tải về;
02/QĐ- UBND 19/01/2022 Về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2021 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
03/QĐ- UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
04/QĐ- UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
05/QĐ- UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
06/QĐ- UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
07/QĐ- UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
08/QĐ- UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
09/QĐ- UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
10/QĐ-UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
11/QĐ-UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
12/QĐ-UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
13/QĐ- UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
14/QĐ- UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
15/QĐ-UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
16/QĐ-UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
16/QĐ-UBND 19/01/2022 Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về;
12345678
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
71.2%
Số hồ sơ xử lý: 37
Trước & đúng hạn: 37
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ YẾT KIÊU - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: PHẠM VĂN DU - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: UBND XÃ YẾT KIÊU, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

Điện thoại: 0915.888.975

Email: phamdugiahoa@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 8
Tất cả: 8,456