Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
40/BC-UBND 29/06/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 Và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2022 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
23/KH-UBND 25/06/2022 Phát động chiến dịch “Tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” trên địa bàn toàn xã năm 2022 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
33/CV-UBND 10/06/2022 V/v Triển khai hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
34/BC-UBND 09/06/2022 Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
100/QĐ-UBND 31/05/2022 Kiện toàn nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Yết Kiêu UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
101/QĐ-UBND 31/05/2022 Thành lập Ban chỉ đạo Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện xã Yết Kiêu năm 2022 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
01/KH-BCĐ 31/05/2022 Tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
31/BC-UBND 26/05/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 Và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2022 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
98/QĐ-UBND 20/05/2022 V/v kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã Yết Kiêu năm 2022 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về;
98/QĐ-UBND 20/05/2022 V/v kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã Yết Kiêu năm 2022 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
82/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
83/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
84/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về;
85/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
86/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
87/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
88/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
89/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
90/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
91/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xa Yet Kieu Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3072
Trước & đúng hạn: 3072
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/07/2022 01:25:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ YẾT KIÊU - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: PHẠM VĂN DU - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: UBND XÃ YẾT KIÊU, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

Điện thoại: 0915.888.975

Email: phamdugiahoa@gmail.com

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 3
Tất cả: 12,344